EMC Klubben: Approval Management – Hørsholm

EMC Klubben: Approval Management - Hørsholm

Kære EMC-klubmedlem

Hermed inviteres til EMC-klubmøde med titlen ”Approval Management”.

Møderne finder sted

  • Mandag den 05. november 2018 kl. 09:00 til ca. kl. 16:00 hos FORCE Technology, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N
  • Tirsdag den 06. november 2018 kl. 09:00 til ca. kl. 16:00 hos FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm.

OBS: Tilmeldingsfrist for møderne er torsdag den 01. november 2018.

På dette møde vil emner blive taget op som bredt vedrører ”Approval Management”.

Før frokost vil først Knud A. Baltsen, FORCE Technology, berette om, hvad han har fået med hjem fra det årlige CISPR-standardiseringsmøde. Mødet afholdes i Busan, Sydkorea.

Derefter fortæller Frederik Mens fra vores nationale myndighed, Energistyrelsen, om, hvorledes det er gået i de godt to år, hvor det ”nye” EMC-direktiv (2014/30/EU) har været i brug.

Pr. 1. august overtog Sikkerhedsstyrelsen markedsovervågningen gældende for EMCD og RED. Lars Søllingvraa Niemann har tilbudt at komme for at præsentere Sikkerhedsstyrelsens planer for den fremtidige markedsovervågning.

Efter frokost vil Sven Lundbech bl.a. belyse, hvad en HAS-konsulent er (HAS er akronymet for Harmonized Standards). Sven er nu HAS-konsulent efter hans mangeårige virke i Energistyrelsen. Han er derved med til at forbedre kvaliteten og ”up-speede” tilgængeligheden af EMCD- og RED-standarder.

Approval Management processen for medicinsk udstyr er ganske omfattende og kompleks. Morten Kjær Johansen, FORCE Technology, vil beskrive og belyse denne proces.

Det næstsidste punkt af dagens program vil i Aarhus blive leveret af Henrik Einshøj Jakobsen, FORCE Technology, og i Hørsholm af Søren Peter Petersen, FORCE Technology. Emnet er Approval Management i relation til Safety-behandling.
Endelig er sidste punkt et forslag til at håndtere kravet i EMC-direktivet om at udføre ”en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene”. Med dette punkt afslutter Knud A. Baltsen, FORCE Technology, dagens program.

Du er meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk. De skal blot huske at vælge ‘gæst’ i tilmeldingsforløbet (HUSK, at man kun kan deltage som gæst én gang).

AGENDA

09:00-09:20: Kaffe, morgenbrød
09:20-09:25: Velkomst og introduktion (Knud A. Baltsen, FORCE Technology)
09:25-09:50: Nyt fra standardiseringsverdenen (Knud A. Baltsen, FORCE Technology)
09:50-10:00: Spørgsmål og diskussion
10:00-10:35: Erfaringer og iagttagelser fra brugen af det “nye” EMC-direktiv – Fokus på risikovurdering, Wireless Power Transmission, Markedskontrol (kort) (Frederik Mens, Energistyrelsen)
10:35-10:45: Spørgsmål og diskussion
10:45-11:00: 15 min. kaffepause / pleje af netværk
11:00-11:35: Præsentation af den nye udøver af markedskontrollen for EMCD og RED (Lars Søllingvraa Niemann, Sikkerhedsstyrelsen)
11:35-11:45: Spørgsmål og diskussion
11:45-12:30: Frokost i kantinen
12:30-13:05: Omtale af kvalitetsforbedrings- og ”up-speednings”-processen for EMCD- og RED-standarder (Sven Lundbech, HAS-konsulent)
13:05-13:15: Spørgsmål og diskussion
13:15-13:55: Præsentation af Approval Management processen for medicinsk udstyr (Morten Kjær Johansen, FORCE Technology)
13:55-14:05: Spørgsmål og diskussion
14:05-14:25: Kaffe med kage / pleje af netværk
14:25-15.00: Præsentation af Approval Management processen for Safety-behandling (mandag 05. november: Henrik Einshøj Jakobsen, FORCE Technology/tirsdag 06. november: Søren Peter Petersen, FORCE Technology)
15:00-15:10: Spørgsmål og diskussion
15:10-15:45: Et forslag til håndtering af ”EMC risk assesment” kravet i EMCD
(Knud A. Baltsen, FORCE Technology)
15:45-16:00: Spørgsmål, diskussion og afrunding

Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-16.00
Dato
Date
6. november 2018
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

DELTA Share
Klubadministration
+4572194444

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...