EMC Klubben: Ekstremt brugsmiljø. EMC og risikovurderinger – Hørsholm/online

EMC Klubben: Ekstremt brugsmiljø. EMC og risikovurderinger - Hørsholm/online

Kære medlem af EMC Klubben,

Hermed inviteres til juni måneds EMC-klubmøde.

Mødet afholdes på dansk og som hybridmøde med mulighed for både fysisk eller online deltagelse.

Mødet finder sted:

  • Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 09.00 til ca. kl. 15.30 hos FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm.

Tilmeldingsfrist for mødet er fredag den 17. juni kl. 12.00.

Link til Teams for online deltagelse sendes efter tilmeldingsfrist.

Tema
Risikovurdering bliver gradvis mere udbredt i kravbilledet for elektronik. Dette møde tager fat i emnet med hensyn til status på cybersikkerhedskrav fra EU i henhold til RED- direktivet. Jeppe Pilgaard Bjerre fortæller om indholdet af de standarder, der skal understøtte de kommende krav.

Vi graver i det mere ekstreme elektriske miljø og ser på arc-flash – lysbueudladninger. En dramatisk del af det elektriske miljø.

Gæst på mødet bliver Niels Kjær, Chief Project Manager hos FORCE Technology. Niels giver sit bud på, hvordan risikoelementer vurderes og beskrives, og hvordan de kan håndteres.

Endelig benyttes sidste del af mødet til at fremlægge de resultater, som vi indtil videre har opnået med NEMP
-projektet for organisationen CenSec. Mødet er åbent for CenSec-medlemmer, som vi forventer at se blandt deltagerne.

Cases med NEMP-test for virksomhederne Cobham Satcom og Invisio vil også blive gennemgået på mødet.

Du er også meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk. De skal blot huske at vælge gæst i tilmeldingsforløbet (HUSK man kun kan deltage som gæst én gang).

Vi glæder os til mødet.

AGENDA

09.00-09.10: Kort intro til mødet og brug af Teams ved dagens møde
09.10-10.00: Standard Nyt, Per Thåstrup, FORCE Technology
10.00-10.15: Kort pause
10.15-11.00: Cybersikkerhed/risiko og RED. Nu også i ETSI standarder, Jeppe Pilgaard Bjerre, FORCE Technology
11:00-11:30: Arc-flash – hvad er det? CIGRE standarder, Per Thåstrup, FORCE Technology
11.30-12.30: Frokostpause
12.30-13:00: Risikovurdering – med bredt perspektiv. Vurdering. Håndtering, Niels Kjær, FORCE Technology
12.45-14.00: NEMP-projektarbejde for CenSec. 1. del af indlæg om erfaringer fra projektet indtil nu. Cases, kundecases, design guidelines, resultater og konklusioner, Rasmus Brun Behnke, FORCE Technology samt gæster fra Cobham Satcom og Invisio
14.00-14.20: Kort pause
14.20-14.50: NEMP-projektarbejde for CenSec. 2. del af indlæg om erfaringer fra projektet indtil nu. Cases, kundecases, design guidelines, resultater og konklusioner, Rasmus Brun Behnke, FORCE Technology samt gæster fra Cobham Satcom og Invisio
15:20-15:30: Opsummering og afslutning

Med venlig hilsen
EMC Klubben

Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-15.30
Dato
Date
21. juni 2022
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Per Thåstrup Jensen
Senior Technology Specialist
+45 43 25 13 62

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...