EMC Klubben: Fejlmekanismer og brugsmiljø – Aarhus

EMC Klubben: Fejlmekanismer og brugsmiljø - Aarhus

Temamøde – Fejlmekanismer og brugsmiljø

Når elektronik går i stykker opleves defekterne som tab af den funktion man ellers havde fra apparatet. Men tabet af funktion har rødder i de fysiske egenskaber af komponenterne som apparatet er opbygget af.

Vi går i dybden med både teori og praktik omkring fysikken bag fejlfunktioner og betydningen af det brugsmiljø som produkterne anvendes i.

Projektleder for DELTA’s Physics of Failure projekt Susanne Otto fremlægger status for projektet og fortæller om de næste steps. Og vi får lejlighed til at gå i dybden med nogle af problemstillingerne, herunder også elektrisk relaterede fænomener.

Fra Dansk Energi har vi besøg af Konsulent Henrik Hansen, der vil fortælle om hvilke inputs forsyningsnettet giver til Mission Profile for netforsynet udstyr. Hvordan ser spændingskvaliteten ud, og hvordan og hvor meget kan den styres af netoperatøren? Bliver nettet kun forstyrret af strømforbrugerne, og hvordan bliver nettets udbygning fastlagt?

I relation til Physics of Failure ser vi også på et mindre projekt med titlen ”LED power electronics to last”, der drejer sig om strømforsyninger til LED lyskilder. Lyskilderne selv kan lyse meget og længe, men holder strømforsyningen til dem ud lige så længe?

Som sædvanlig får vi også lige tid til et kig på Standardnyt.

Vi glæder os til at se dig.

OBS: Tilmeldingsfrist for mødet er 2. februar 2017.

* Det er gratis for EMC Klubbens medlemmer at deltage med op til to deltagere.

Program

Tid Beskrivelse
9.00 – 09.20 Kaffe med morgenbrød
09.20 – 09.50 Standardiseringsnyt
Nyt fra EMC standardisering – kort opdatering.
Per Thåstrup, DELTA
09:50 – 10:40 Physics of failure. Projektaktivitet hos DELTA
Hvad menes der med fysisk relaterede fejl, og hvordan har de indflydelse på elektronikprodukters performance? Hvilken indflydelse har anvendelsesmiljøet og brugsprofilen på fejlmekanismer (mission profile)? Hvorfor er tilbagemeldinger på markedsfejl så vigtig?
Susanne Otto, DELTA
10.40 – 11.10 Kaffepause
11.10 – 12.00 Physics of failure. Eksempel på elektriske fejl, der gradvis giver sig til kende.
Præsentation af data samt diskussion af konkret case.
Per Thåstrup, DELTA
12.00 – 12.45 Frokost i kantinen
12.45 – 13:35 Forsyningsnettets spændingskvalitet
Hvor meget variation er der i det danske net, og hvordan styrer operatørerne kvaliteten af den strøm vi bruger? Er det danske net magen til resten af EU? Er det strømforbrugerne der laver ravage i nettet – eller er det omvendt? Og hvor meget kan i det hele taget styres fra operatørernes side. Hvilken ”mission profiling” kan man regne med at det danske net bestemmer for strømforbrugerne?
Henrik Hansen, Dansk Energi
13.35 – 14.00 Kaffe og kage
14.00 – 14.50 Projekt om LED power electronics
Per Thåstrup eller Birger Schneider, DELTA
14.50 – 15.30 Afsluttende diskussioner og afrunding
Moderator: Per Thåstrup, DELTA
Tema
Theme
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
6. februar 2017
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

DELTA Share
Klubadministration
+4572194444

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...