EMC Klubben: Risk Management – Hørsholm

EMC Klubben: Risk Management - Hørsholm

Mødetemaet går denne gang et stykke bort fra EMC – men så alligevel ikke. En række EU-direktiver er blevet opdateret som led i tilpasning til ‘New Legislation Framework’ (NLF), og har ved den lejlighed fået indskrevet statements om, at et Risk Assessment skal inkluderes i den tekniske dokumentation. Bland disse direktiver er EMC-direktivet og radioudstyrsdirektivet (RUD – eller på Engelsk: RED).

På dette møde ser vi på, hvad risiko er for et begreb, og hvordan det kan analyseres og beskrives. Professionelle fra branchen fortæller os om deres syn på problemstillingen, og hvordan man inden for deres fag dokumenterer et gennemført Risk Assessment.

På mødet får vi besøg af 3 eksterne talere, der, fra hver deres vinkel, vil give et professionelt syn på begrebet Risk Management, herunder analyse og dokumentation af analysen.

Fra firmaet Maskinsikkerhed vil Hans Morten Henriksen fortælle os om Maskindirektivet og dets begrebsverden på risikoområdet. Hvad er det for risici, man skal dokumentere og tage stilling til, og hvordan kan de risici relatere sig til EMC-design af et produkt?

Fra Energistyrelsen kommer Frederik Mens, og han vil klarlægge forholdene omkring det nye direktivkrav om Risk Assessment og dokumentation jf. NLF-direktiverne EMC-direktivet og RED/RUD. De nye bestemmelser diskuteres for tiden i europæisk standardisering, og vi får en opdatering på, hvor langt specialisterne er kommet.

Endelig får vi et indblik i Risk Assessment på større, tekniske anlægsprojekter i form af jernbaneanlæg, offshore og lignende. Specialist i risikostyring Per Stolze fra Atkins fortæller om risiko begrebet i sådanne systemer og gennemgår, hvordan man kan analysere og kvantificere begrebet og nå til en acceptabel og dokumenteret risiko i projekterne.

Som sædvanlig får vi også lige tid til et kik på standardiseringsnyt.

Vi glæder os til at se dig.

OBS: Tilmeldingsfrist for mødet er 7. oktober 2016.

* Det er gratis for EMC Klubbens medlemmer at deltage med op til to deltagere.

Program

Tid Beskrivelse
9.00 – 09.20 Kaffe med morgenbrød
09.20 – 09.50 Standardiseringsnyt
Hvad sker der på standardiseringsfronten – kort opdatering
Per Thåstrup, DELTA
09:50 – 10:40 Risk Management i relation til maskiner og Maskindirektivet. Hvordan behandles risikobegrebet, og hvordan tages der højde for risici i designet af produkter og i dokumentationen for disse? Hvilket ambitionsniveau anlægges der for risikoanalyse of dokumentation? Er der direkte paralleller til Risk Assessment i relation til for eksempel EMC-direktivet?
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
10.40 – 11.00 Kaffepause
11.00 – 11.30 Maskinsikkerhed – fortsat
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
11.30 – 12.00 De nye NLF-direktiver, i særdeleshed EMC-direktivet og RUD/RED. Hvordan skal Risk Assessment kravet forstås? Og hvordan dokumenterer producenten, at han har forholdt sig til Risk-kravet, og har dokumenteret sit produkt passende?
Frederik Mens, Energistyrelsen
12.00 – 12.45 Frokost i kantinen
12.45 – 13:15 Energistyrelsen – fortsat
Frederik Mens, Energistyrelsen
13.15 – 13.45 Risk Management i relation til især jernbanebranchen. Der bliver beskrevet, hvordan der arbejdes med risikostyring samt dykket ned i spørgsmålene:
– Hvordan kan man kvantificere en risiko?
– Hvordan følger man op på de forskellige risici og sørger for at de   identificerede sikkerhedsforanstaltninger er ’gode nok’?
– Hvordan dokumenterer vi en risikoanalyse?
Dette sker ud fra et EU-framework, der hedder Common Safety Methods for Risk Evaluation and Assessment (eller kort: CSM) eller en RAMS-standard (EN 50126).
Per Stolze, Specialist fra Atkins
13.45 – 14.15 Kaffe og kage
14.15 – 15.15 Atkins – fortsat
TBD Specialist fra Atkins
15.15 – 15.45 Afsluttende diskussioner og afrunding
Moderator: Per Thåstrup, DELTA
[/vc_column]
Tema
Theme
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
11. oktober 2016
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Per Thåstrup
Senior Technology Specialist, Consulting
+45 72 19 43 62

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...