EMC Klubben: Robusthed og levetid. Online/Hørsholm

EMC Klubben: Robusthed og levetid. Online/Hørsholm

Kære medlem af EMC Klubben,

Hermed inviteres til juni måneds EMC-klubmøde.

Som annonceret i årskalenderen for 2023, så vil vi også i år holde et hybridmøde. Det bliver junimødet, og denne gang afholdes det i Hørsholm. Du kan deltage i Hørsholm eller online. Der bliver derfor ikke et møde i Aarhus denne gang.

Mødet finder sted:

Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 09.00 – 15.50 hos FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

Tilmeldingsfrist for mødet er fredag den 16. juni kl. 12.00.

Link til Teams for online deltagelse sendes efter tilmeldingsfrist.

Tema
Denne gang bevæger vi os ud i periferien af EMC og kigger på robusthed og levetid men selvfølgelig også en del om EMC. Dagens program er en god blanding af vejledning og gode råd samt eksempler fra hverdagen.

Gode råd til sikring af elektronikprodukters pålidelighed og robusthed
Seniorspecialist Susanne Otto, FORCE Technology, indleder dagen med med en række generelle gode råd til sikring af elektronikprodukters pålidelighed og robusthed. Hvilke faktorer har indflydelse på elektronikprodukters pålidelighed og robusthed? Hvad er typiske fejl, og hvordan sikrer man sig, at fejlene ikke opstår?

Kunsten at vælge det rigtige stik/kabeltype
Det rigtige valg af stik og kabeltype kan have stor indflydelse på både EMC og pålidelighed. Flemming Skindhøj, TEBO ApS, deler ud af sine erfaringer med valg af kabler fra +40 år indenfor elektronikudvikling. Han fokuserer på de faktorer, som har betydning for EMC-performance og pålidelighed/levetid. Flemming Skindhøj arbejdede +35 år ved Bang & Olufsen, hvor han var ansvarlig for valg af stik og kabeltyper i produkterne. Siden 2019 har Flemming haft et lille konsulentfirma og arbejder også som senioringeniør ved Rokoko, som laver ‘full body motion capture’.

Strip-down solcelleinvertere
Hvordan vurderer man pålideligheden af to moduler i starten af et projekt? Få inspiration gennem et FORCE Technology projekt, hvor man gennemførte en sammenlignende undersøgelse af en ’billig’ og en ’dyr’ solcelleinverter. Målet var at finde ud af, om man indenfor kort tid – og med udgangspunkt i en produktgennemgang, en termografianalyse og en Rapid-HALT – kunne sige noget om den forventede levetid for de to produkter. Seniorspecialist Susanne Otto, FORCE Technology, præsenterer projektet.

NIS2 direktivet og cybersikkerhed
Pålidelighed er også cybersikkerhed. NIS2 er et EU-direktiv, som har til formål at beskytte infrastrukturen og de tjenester og produktioner, som er vigtige for samfundet mod nedbrud og cybertrusler. Det skal ske via et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU. Specialist Jeppe Bjerre, FORCE Technology, giver en introduktion til emnet og hvilken betydning det har for producenter.

Basal EMC og nyt fra standardisering
Og så har vi selvfølgelig de to faste punkter på dagsordenen: Nyt fra standardisering ved Per Thåstrup, FORCE Technology og basal EMC ved Morten Sørensen, FORCE Technology. Denne gang om transfer impedance i kabler.

Dit netværk er velkommen
Du er også meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk. De skal blot huske at vælge gæst i tilmeldingsforløbet (HUSK man kun kan deltage som gæst én gang).

Vi ser frem til at se dig enten online eller i Hørsholm.

Med venlig hilsen
EMC Klubben

AGENDA

09.00-09.10: Velkomst
09.10-09.40: Gode råd til sikring af elektronikprodukters pålidelighed og robusthed, Susanne Otto, FORCE Technology
09:40-10:45: Nyt fra standardisering, Per Thåstrup Jensen, FORCE Technology med indlagt pause
10:45-11:00: Basal EMC – part 2, introduktion til transfer impedance, Morten Sørensen, FORCE Technology
11:00-12:00: Kunsten af vælge det rigtige kabel, Flemming Skindhøj, TEBO ApS
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.00: Strip-down solcelleinvertere, Susanne Otto, FORCE Technology
14:00-14:30: Basal EMC – part 2, måling af transferimpedance og demonstrationsforsøg, Morten Sørensen, FORCE Technology
14:30-14:45: Pause
14:45-15:40: NIS2 direktivet og cybersikkerhed, Jeppe Pilgaard Bjerre, FORCE Technology
15:45-15.50: Tak for i dag

[/vc_column]
Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-16.00
Dato
Date
20. juni 2023
Sted
Place
FORCE Technology
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Per Thåstrup Jensen
Senior Technology Specialist
+45 43 25 13 62

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...