Om EMC Klubben

EMC Klubben er et forum til deling af den nyeste viden om EMC mellem medlemmerne. Emnerne varierer fra gang til gang og fastlægges efter input fra EMC Klubbens medlemmer.

EMC Klubben blev etableret for mere end 20 år siden i august 1990, hvor der første gang blev udbudt TestSelv ”kravlegård” til EMC-test og -målinger. I maj 1991 blev det første møde afholdt. EMC Klubben drives af FORCE Technology, og der er forsat meget fokus på videndeling og erfa-møder, ligesom TestSelv ydelsen i dag tilbyder EMC præ-test indenfor en lang række EMC fænomener.

Møder

På EMC Klubbens 10 årlige erfa-møder drøftes EMC-krav, EMC-design, EMC-test og EMC-godkendelser, og EMC Klubbens medlemmer præsenteres for EMC-viden og EMC-værktøjer. 8 af møderne er emnemøder og 2 er TestSelv undervisningsmøder. Møderne dubleres, således at der holdes møder med samme indhold hos FORCE Technology i Hørsholm og i Aarhus.

På de 8 emnemøder tages et emne op, der som hovedregel har EMC-relevans. Emnerne fastsættes af FORCE Technology og er som hovedregel fastsat ud fra de ønsker EMC Klubbens medlemmer har valgt. EMC Klubbens medlemmer får med jævne mellemrum muligheden for at præge EMC Klubbens fremtidige aktiviteter og fokus, når FORCE Technology gennemfører emnevalg.

På emnemøderne bidrager FORCE Technology med relevant information til belysning af emnet, og medlemmerne bidrager med egne erfaringer, viden og case stories. Personer og virksomheder med relevant viden indbydes til at holde indlæg, i det omfang det er muligt, så EMC Klubben får tilført viden fra nationale og internationale specialister, der ikke er med i EMC Klubben.

EMC Klubbens medlemmer arbejder i række brancher, og arbejdet med EMC disciplinen spænder fra approval management / kravspecificering til EMC-design/-udvikling henover EMC-test & -godkendelse til installation og fejlfinding on-site.

FORCE Technology er opmærksom på dette, hvorfor det tilsigtes at årets mødeemner henvender sig til hele EMC Klubben, dog tilsigter FORCE Technology, at emnet og indholdet sammensættes således, at viden og information på det enkelte møde målrettes de forventede interessegrupper.

Downloads

Klubbens medlemstal

1990: 0 medlemmer

1993: 46 medlemmer

1994: 60 medlemmer

1995: 83 medlemmer

2012: 120 medlemmer

2016: 138 medlemmer

2019: 141 medlemmer

2024: 135 medlemmer

Praktisk information

Møderne indkaldes pr. e-mail til medlemsvirksomhedens kontaktperson.

Tilmelding sker ved at besvare e-mail indkaldelsen eller pr. telefon til EMC Klubben. Hvert medlemskab giver ret til at deltage i EMC Klubbens møder med op til to personer pr. møde. Der kan dog tilmeldes flere deltagere mod betaling.

  • Heldagsmøder varer fra 9.00 til ca. 15.45
  • Halvdagsmøder kan forekomme
  • Forplejning ved møderne er inkluderet i medlemskabet

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...