Persondatapolitik og Cookies

Persondatapolitik for emcklubben.madebydelta.com

1. Dataansvar

FORCE Technology tilbyder, som førende teknologisk servicevirksomhed, flere ydelser inden for mange forskellige områder og behandler i den forbindelse en del personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, deltager i arrangementer, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

FORCE Technology er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger:

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 25 00 00
e-mail: info@forcetechnology.dk
CVR: 55117314

2. Behandlingen af dine personoplysninger

2.1. Personoplysninger og formål

FORCE Technology behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Nedenfor er angivet de primære formål:

HJEMMESIDE
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE
Hvis du modtager nyhedsbreve eller markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, interesseområder, deltagelse i arrangementer samt eventuelle besøg på vores hjemmeside og andre digitale platforme. Behandlingen sker med det formål at kunne sende målrettet og relevant information baseret på dine interesser. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

ARRANGEMENTER, NETVÆRKSGRUPPER, KLUBBER OG LIGN.
Ved din tilmelding og deltagelse kan FORCE Technology behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

KURSER OG UDDANNELSE
Hvis du deltager i kurser eller uddannelsesforløb hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse mv. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. Herudover kan vi behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse og evt. udstede et certifikat eller lignende til dig.

PRODUKTER OG SERVICEYDELSER
Ved tilbudsgivning eller køb af produkter og serviceydelser kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, titel, ansættelsessted, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, kompetencer, uddannelse mv. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. Endvidere kan vi behandle CPR-nummer, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Formålet med behandlingen er etablering af kundeforholdet og levering af den aftalte ydelse.

BESØGENDE
Som besøgende på en FORCE Technology lokation vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, e-mailadresse og telefonnummer, ligesom enkelte lokationer har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

JOBANSØGERE
Hvis du søger job hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning. Formålet med behandlingen er at vurdere og udvælge ansøgere. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

ØVRIGE FORHOLD
I tilfælde hvor FORCE Technology tilbyder bookning af hotel og fly, billeje ol.lign. kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, fødselsdato, nationalitet mv, som kræves for reservation. Formålet med behandlingen er at kunne foretage den aftalte reservation. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

2.2. Oplysningspligt

Når FORCE Technology indsamler og behandler dine personoplysninger vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på vil afhænge af i hvilken sammenhæng vi indsamler og behandler dine data, og du vil i alle tilfælde og som minimum blive oplyst via en henvisning til nærværende persondatapolitik.

2.3 Berigtigelse

FORCE Technology opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til din kontaktperson hos FORCE Technology eller via e-mail til persondata@force.dk.

2.4 Videregivelse indenfor EU/EØS

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder. Ved deltagelse i arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

2.5 Overførsel til tredjelande

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grundlag som nævnt i pkt. 2.4. FORCE Technology vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland jf. persondataforordningens artikel 45-49.

2.6 Opbevaring og sletning

FORCE Technology opbevarer dine personoplysninger i det, for formålet, nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængigt af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for det.
Tidsrummet er fastsat udfra en samlet vurdering af typen og mængden af personlysninger, FORCE Technologys legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde- eller lovkrav.
Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat medmindre du har givet samtykke til andet.

3. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os.

Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via e-mail til persondata@force.dk.

4. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

5. Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Telefon 3319 3200,
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Version 1.0

Cookies

Cookies hjælper os med informationer om:

  1. antal besøg
  2. hvordan vores hjemmeside bliver brugt
  3. hvilke sider der bliver set mest
  4. hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Derudover tillader cookies, at hjemmesiden husker dig, når du vender tilbage. På denne måde kan websider tilpasses dig på baggrund af de oplysninger, du har angivet (fx ved tilmelding til arrangementer).

Vi bruger Sitecore CMS/DMS og Google Analytics til statistik. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics ved at anvende dette værktøj i din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer, mobil, tablet m.fl. for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Cookies er små tekst-filer og kan derfor ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.

Hvis du ikke vil tillade cookies

Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Se vejledning og læs mere om cookies på hjemmesiden www.minecookies.org.

Annoncenetværk

Der anvendes ikke 3. parts annoncenetværk på forcetechnology.com. Alle besøgsdata indsamles og anvendes derfor udelukkende af FORCE Technology.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...